FJALË

Fjalor Shqip

Armen

  • m.sh. - Banor vendës i Armenisë ose ai që e ka prejardhjen nga Armenia.
  • mb. - Që lidhet me Armeninë ose me armenët, që është karakteristik për Armeninë ose për armenët, i Armenisë ose i armenëve; që është krijuar nga armenët. Populli armen. Kufijtë armene. Gjuha armene. Kultura armene.