FJALË

Fjalor Shqip

Armor m.hist. - Veshje mbrojtëse prej metali, që e përdorin luftëtarët në kohët e vjetra dhe në mesjetë. Armor i çeliktë. Mbaj (vesh) armorin.