FJALË

Fjalor Shqip

Armim m.sh.ndërt - Veprimi sipas kuptimeve të foljeve armoj, armohet. Armimi me shufra hekuri.