FJALË

Fjalor Shqip

Arnaut m.sh.vjet. -

  1. Shqiptar (i quajtur kështu prej turqve).
  2. si mb. ~, ~e. Që lidhet me shqiptarët, i shqiptarëve (siç quheshin nga turqit), shqiptar. Luftëtarët arnautë. Trimëria arnaute.