FJALË

Fjalor Shqip

Arni f.përmb.krahin - Tërësia e arave, të gjitha arat së bashku; arnajë.