FJALË

Fjalor Shqip

Astrologji f. - Dituri e rreme, që përpiqet të parashikojë ngjarjet dhe fatin e njerëzve, duke vëzhguar vendosjen e trupave qiellorë. Astrologjia mesjetare.