FJALË

Fjalor Shqip

Astro fjalëform. - Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që ka kuptimin: i trupave qiellorë, i yjeve; p.sh. astrobiologji, astrodinamikë, astrofotografi, astrobotanikë, astromekanikë etj.

SHQIPFUL