FJALË

Fjalor Shqip

BARBARIZËM I m. sh.

  1. Veprim i egër, i pamëshirshëm e çnjerëzor, sjellje prej barbari, mizori. Barbarizmat e ushtarëve fashistë. Barbarizmat e nazistëve. Bënë barbarizma.
  2. vet. nj. shih barbari,~a 1.

BARBARIZËM II m. sh. gjuh.

  1. Fjalë ose shprehje e huazuar pa nevojë nga një gjuhë tjetër. Pastrimi i barbarizmave.