FJALË

Fjalor Shqip

Besëprerë mb.keq. -

  1. Që të pret në besë, që s'e mban besën e dhënë, i pabesë.
  2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →