FJALË

Fjalor Shqip

Besëshkalë mb. -

  1. Që nuk e mban besën e dhënë, që e shkel besën, tradhtar. Më mirë i vdekur se besëshkalë. fj.u.
  2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.