FJALË

Fjalor Shqip

BESTYTNOR mb.libr.

  1. Që mbështetet në besëtytni, që përshkohet nga besëtytnitë; që është besëtytni. Legjendë besëtytnore. Nderim besëtytnor.