FJALË

Fjalor Shqip

Burrec m.sh.mospërf. -

  1. Njeri frikacak e që s'ka guxim, burracak. Burreci, mburraveci.
  2. Burrë i pavlerë, burrë i keq e pa karakter, ligaç.
  3. shih burrac,~i 1.
  4. përd. mb. Burracak.