FJALË

Fjalor Shqip

DËGJESË f.

1. Bindja që tregon dikush kur një tjetër e urdhëron, i thotë një fjalë a një këshillë etj. Ka dëgjesë.

2. vjet. Dëgjim.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →