FJALË

Fjalor Shqip

DËKIM m. krahin

Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve DËKOJ, DËKOHEM.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →