FJALË

Fjalor Shqip

DETYRUAR mb.

I detyrueshëm. Shërbim (arsim) i detyruar. Punë e detyruar. Ngarkesë e detyruar.