FJALË

Fjalor Shqip

DETYRUES mb.

1. Që të shtrëngon të bësh diçka pa dëshirën e pa vullnetin tënd. Forcë (fuqi) detyruese. Masa detyruese.

2. Që i ka një detyrim dikujt. Pala detyruese. Ndërmarrje detyruese.