FJALË

Fjalor Shqip

DEVOLLIT mb.

Që lidhet me Devollin ose me devollinjtë, që është karakteristik për Devollin ose për devollinjtë, i Devollit ose i devollinjve; që është krijuar nga devollinjtë. Gratë devollite. Valle devollite. Veshje devollite.