FJALË

Fjalor Shqip

DEVOLLIT mb.

Që lidhet me Devollin ose me devollinjtë, që është karakteristik për Devollin ose për devollinjtë, i Devollit ose i devollinjve; që është krijuar nga devollinjtë. Gratë devollite. Valle devollite. Veshje devollite.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →