FJALË

Fjalor Shqip

DOKTHI ndajf.

1. Doçash. Luajnë dokthi.

2. fig. Hapur, pa fshehur gjë; copë. Ia tha dokthi.

3. krahin. Çalë-çalë. Ecte dokthi.