FJALË

Fjalor Shqip

DOKURDO ndajf.

Në çfarëdo kohe, në çdo kohë, në çdo rast a çdo herë që të duash. Nuk mund të shkojë dokurdo. Nuk e gjen këtë rast dokurdo.