FJALË

Fjalor Shqip

DREDHAK mb.

1. Dredharak. Rrugë dredhake. Njeri dredhak. Sjellje (përgjigje) dredhake.

2. bot. Që është i lakuar dhe i përdredhur disa herë, që është dredha-dredha; që dridhet, i përdredhur. Kërcell dredhak. Bimë dredhake.