FJALË

Fjalor Shqip

DREDHOR mb.

Që ka shumë kthesa a dredha; që është si spirale. Rrugë dredhore. Shkallë dredhore.