FJALË

Fjalor Shqip

DREDHIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljes DREDHOJ. Dredhimi nga rruga.

2. Dredha e një rruge, e një lumi etj.; vendi ku dredhon rruga, lumi etj., gjarpërim. Dredhime të shpeshta. Dredhimet e lumit.

3. Dredhi. Nuk bëhet me dredhime.