FJALË

Fjalor Shqip

DREDHISHT ndajf.

Duke përdorur dredhi, me dredhi; dhelpërisht. Ia mori dredhisht.