FJALË

Fjalor Shqip

DYSI f. libr.

1. Prania e dy trajtave në të njëjtën kohë te diçka; të qenët në dy trajta a në dy forma. Dysi formash. Dysia e formës së një gjuhe letrare.

2. ~, ~TË. shih DYSOR,~I 1. Dysitë normative.