FJALË

Fjalor Shqip

DYSHE I f.

Shami e madhe katrore, që gratë e vënë në kokë duke e palosur me dysh si trekëndësh. Lidhi dyshen në kokë.

DYSHE II f.

1. Grup i përbërë nga dy qenie ose nga dy sende. Dyshja e parë. Tri dyshe. Formojnë një dyshe.

2. Valle që kërcehet nga dy veta, valle dyshe. Dyshe myzeqare. Luan (kërcen) dyshen.