FJALË

Fjalor Shqip

DYSHAS ndajf.

1. Në dy pjesë, dysh. E ndau dyshas.

2. Me dy mendje, në mëdyshje, mëdyshas (zakonisht e shoqëruar me parafjalën më). Qëndroi (mbeti, është) (më) dyshas. E ka (më) dyshas.