FJALË

Fjalor Shqip

DYSHUES mb.

1. Që nuk ka besim të plotë te dikush a te diçka, që ka dyshime, që dyshon. Është mjaft dyshues.

2. Që shpreh mosbesim e pasiguri, që shpreh dyshim. Sy (vështrim) dyshues.