FJALË

Fjalor Shqip

FERROJ kal.

1. Rrethoj me ferra një kopsht, një arë etj., gardhoj me ferra; zë me ferra një shteg etj. Ferroj arën.

2. Gërvisht, çjerr a gris me ferrë.

3. Shpoj a gërvisht me diçka të fortë ose të ashpër. E ferroi fëmijën me mjekër.