FJALË

Fjalor Shqip

FJALËMADH mb.

Që flet shumë, fjalëshumë; që mburret me fjalë të mëdha. Njeri fjalëmadh. Demagogji fjalëmadhe.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →