FJALË

Fjalor Shqip

FJALËMADH mb.

Që flet shumë, fjalëshumë; që mburret me fjalë të mëdha. Njeri fjalëmadh. Demagogji fjalëmadhe.