FJALË

Fjalor Shqip

FJALËMIRË mb.

Që e ka zakon të flasë mirë për të tjerët; që flet mirë për një tjetër; kund. fjalëkeq.