FJALË

Fjalor Shqip

FJALËMIRË mb.

Që e ka zakon të flasë mirë për të tjerët; që flet mirë për një tjetër; kund. fjalëkeq.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →