FJALË

Fjalor Shqip

FJALËPËRFJALSHËM mb.

Që përputhet fjalë për fjalë me një tekst të shkruar a me atë që ka thënë dikush; që bëhet fjalë për fjalë (për një përkthim). Përkthim i fjalëpërfjalshëm.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →