FJALË

Fjalor Shqip

FJALËSHPEJTË f.

  1. Lojë zbavitëse popullore, në të cilën marrin pjesë dy a me shumë veta, që përsëritin sa me shpejt e pa gabim fjalë ose fjali të vështira për t'u shqiptuar së bashku (p.sh. Kupa me kapak - kupa pa kapak).