FJALË

Fjalor Shqip

FLOKËBUTË mb.

Që i ka flokët të butë; kund. flokashpër. Fëmijët flokëbutë.