FJALË

Fjalor Shqip

FLOKËZI mb.

1. Që i ka flokët të zinj.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.