FJALË

Fjalor Shqip

FLOKASHPËR mb.

Që i ka flokët të ashpër; kund. flokëbutë.