FJALË

Fjalor Shqip

FLORË f. bot.

Bota bimore, bimësia. Florë e pasur (e larmishme). Flora e Shqipërisë (e Tiranës, e Alpeve). Flora dhe fauna.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →