FJALË

Fjalor Shqip

FLORË f. bot.

Bota bimore, bimësia. Florë e pasur (e larmishme). Flora e Shqipërisë (e Tiranës, e Alpeve). Flora dhe fauna.