FJALË

Fjalor Shqip

FOLME f. gjuh.

Njësia më e vogël e ndarjes së një dialekti, të folurit e një krahine, të një fshati a të një qyteti. Të folmet qendrore (anësore). Të folmet arbëreshe. E folmja e Dibrës. E folmja e Frashërit. Grup të folmesh.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →