FJALË

Fjalor Shqip

GJAKËMBËL mb.

  • Që shkon mirë me të tjerët, që i tërheq të tjerët me sjelljen e vet të butë, të afërt e të përzemërt, i dashur e i afrueshëm me njerëzit; kund. gjakhidhur, gjakthartë.