FJALË

Fjalor Shqip

GJAKOJ kal.

  • Dëshiroj shumë të kem diçka; lakmoj. E gjakonte me gjithë zemër.