FJALË

Fjalor Shqip

GJALMOJ kal.

  • Thur diçka me gjalma, e bëj me gjalma. Gjalmoj një palë opinga.