FJALË

Fjalor Shqip

GJAKPASTËR ntb.

  • Që është i një race të mirë e të papërzier me të tjera (për kuajt e qentë). Kalë gjakpastër.