FJALË

Fjalor Shqip

GJAKSHUAR mb.

  • 1. Që i kanë vdekur të gjithë njerëzit e familjes e të farefisit; si mallk. që i vdekshin të gjithë të afërmit e farefisi, që iu shoftë gjaku; derëshuar.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.