FJALË

Fjalor Shqip

GJATAHUL mb. mospërf.

  • 1. Që ka trap shumë të gjatë e të hollë. Djalë gjatahul. Grua (vajzë) gjatahule.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.