FJALË

Fjalor Shqip

GJATAMAN mb. bised.

  • 1. Që e ka trupin shumë të gjatë. Djalë gjataman. Vajzë gjatamane.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.