FJALË

Fjalor Shqip

GJENOCID m. libr.

  1. Shfarosja e plotë a e pjesshme e një popullsie ose e grupeve të veçanta kombëtare. Politika e gjenocidit.