FJALË

Fjalor Shqip

GJEO- fjalëform.

  • Pjesa e parë e fjalëve të përbëra me kuptimin «i tokës, i rruzullit ose i kores së Tokës»; p.sh. gjeobotanikë, gjeoelektrik, gjeokimi, gjeomagnetik; gjeoteknik, gjeotektonik etj.