FJALË

Fjalor Shqip

GJEOMETËR m.

  • Tekniku që merret me matjen e sipërfaqeve të tokës dhe me matjet e nevojshme për ndërtimet. Punon si gjeometër.