FJALË

Fjalor Shqip

GJETJE f.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve GJEJ, GJENDEM. Gjetja e prejardhjes. Gjetja e zgjidhjes. Gjetja e metodave të reja (e rrugëve të reja). Gjetja e numrit të panjohur.
  • 2. fig. Zgjidhje e goditur në një vepër ose shkrim; diçka e kapur bukur ose mirë. Gjetje artistike. Gjetje e goditur.
  • 3. kryes. arkeol. Sendet që zbulohen gjatë gërmimeve. Gjetjet arkeologjike. Gjetje të rastit. Përshkrimi (datimi) i gjetjeve të reja.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →