FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: gjuhesor.

GJUHËSOR mb.

  • 1. Që ka të bëjë me gjuhën si dukuri shoqërore, që i përket gjuhës, i gjuhës. Ushtrime gjuhësore. Trualli gjuhësor. Kultura gjuhësore. Gabim gjuhësor. Ekspeditë gjuhësore. Veshja gjuhësore. Atlas gjuhësor. Shkenca gjuhësore. Studime gjuhësore. Analizë gjuhësore. Stil gjuhësor. Stilistika gjuhësore.
  • 2. Që ka të bëjë me gjuhësinë, që i përket gjuhësisë, i gjuhësisë. Rrymat (shkollat) gjuhësore. Zhvillimi i mendimit gjuhësor.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →