FJALË

Fjalor Shqip

GOJËMBAJTUR mb.

1. Që i mbahet goja kur flet; i belbër.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Erdhi gojëmbajturi!